Medicatie

Medicatie wordt zoveel mogelijk in de thuisomgeving toegediend.

Zo niet,dient op een doktersbriefje het volgende vermeld te staan:

  • de naam van het kindje
  • het tijdstip waarop de medicatie moet worden toegediend
  • de hoeveelheid die moet worden toegediend
  • de bewaringsmethode
  • de duur van de behandeling
  • stempel en handtekening van de dokter


De begeleiding noteert wanneer de medicatie is toegediend.

Zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst, kan de begeleider 1 koorstwerend middel toedienen.