Medicatie

Medicatie wordt zoveel mogelijk in de thuisomgeving toegediend.

Zo niet,dient op een doktersbriefje het volgende vermeld te staan:

de naam van het kindje

het tijdstip waarop de medicatie moet worden toegediend

de hoeveelheid die moet worden toegediend

de bewaringsmethode

de duur van de behandeling

stempel en handtekening van de dokter


De begeleiding noteert wanneer de medicatie is toegediend.

Zoals vermeld in de schriftelijke overeenkomst, kan de begeleider 1 koorstwerend middel toedienen.