Klachten

Lindekindjes streeft naar een kwalitatieve en huiselijke opvang.

Dit kan enkel gebeuren in een open sfeer met een goede verstandshouding tussen ouders en begeleiders.


De ouders kunnen met alle vragen, opmerkingen en problemen terecht bij de leidinggevende.

In een gesprek kan namelijk al veel verduidelijkt worden en kan er samen gezocht worden naar een oplossing.

Een klacht kan ook schriftelijk worden overgemaakt aan de leidinggevende. Iedere klacht wordt op een efficiƫnte en doeltreffende manier behandeld.


Indien je van mening bent dat je klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je wenden tot de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoort 27, 1060 Brussel. Je kan dit doen via klachtendienst@kindengezin.be of 02 533 14 14.