Algemeen beleid

Groepsopvang Lindekindjes staat garant voor een huiselijke opvang, waarbij het kind en het gezin centraal staan. Iedereen is welkom in ons groepje!


In samenwerking met de ouders, streeft Lindekindjes naar een zo hoog mogelijk welbevinden van het kind. Zo kan elk kind een positief beeld van zichzelf opbouwen en andere kindjes leren bekijken zonder vooroordelen.


Groepsopvang Lindekindjes laat in elk kind het beste van zichzelf naar boven  komen. Dit aan de hand van de opvoedingsnorm "Reggio Emilia". Hierbij staat  het welbevinden van het kind centraal.


Lindekindjes hecht veel belang aan respect. Respect tegenover de begeleider, de andere kindjes, de ouders, het speelgoed,...


Ook communicatie is belangrijk voor Lindekindjes. Een kind opvoeden doe je niet alleen, maar gebeurt in teamverband. Ouders en begeleiders zijn volwaardige partners in de opvoeding van het kind. Daarom is communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, zeer belangrijk.


We bereiden dagelijks verse voeding. Het menu wordt wekelijks vermeld op het infobord.


Om de goede verhouding tussen begeleider en kind te bevorderen, vragen we om het kindje minimum 2 opvangdagen per week naar de opvang te brengen.